Видях огромното небе, и погледа прекрасен на лишените от всичко.” (П. Елюар) „На всяко създание му подхождат още няколко други живота.” (А. Рембо) „В цъфтежа е целта!” (Е. Дикинсън)

Рисувам по стъклото / Из Черно на бяло / New edition video "...Олтарът е свещен, защото в него виждам твоят образ..."

Клип по стихотворението "Рисувам по стъклото

от поетичната антология "Черно на бяло".

Автор на стиховете и видеото Стоян Радулов.

© Сюжетите на Радулов

Няма коментари:

Публикуване на коментар