Видях огромното небе, и погледа прекрасен на лишените от всичко.” (П. Елюар) „На всяко създание му подхождат още няколко други живота.” (А. Рембо) „В цъфтежа е целта!” (Е. Дикинсън)

Април

Рисунка с въглен


 Стихотворението е удостоено с Втора награда (медал и грамота)
на Националния конкурс "Априлски камбани `2016",
организиран от НЧ "Виделина - 1865", Панагюрище.