Видях огромното небе, и погледа прекрасен на лишените от всичко.” (П. Елюар) „На всяко създание му подхождат още няколко други живота.” (А. Рембо) „В цъфтежа е целта!” (Е. Дикинсън)

Шарените хора

                       На Маргарита Петкова и на Михаил Гунчев

Има и такива, много ги обичам –
хора като бели лястовици редки –
шарени отвътре,
пъстри и отвън,
ошаряват и света –
без тънки сметки.

             И под шарената сянка, ей така – да си стоят
             на чашка или две – между цигарите,
             с дума шарена
             или пък две
             миговете шарят
             и раздават –
на този три, на онзи – колко ще –
                                                     да има, бе, влачете!
За всички щури и добри,
и за лошите дори –
сърцето не брои
нито в любовта,
нито на дъгата цветовете.

              И колчем се усмихнат, шаренеят нощ и ден,
              посивелият ни свят и делника ни черен…

              Шарените хора раждат шарените светове
              и шарят пътищата за натам.
                                                          Пъстро е
и топло затова –
                          и за късмет със тях
ви пожелавам шарени да се ошарим!

Стихове Стоян Радулов
София, 2015


"Проекция І" и "Автопроекция", художник Красимир Кръстев, изложба "Линия и цвят" - ХГ "Никола Петров", Видин, 2016 г. - сн. Стоян Радулов