Видях огромното небе, и погледа прекрасен на лишените от всичко.” (П. Елюар) „На всяко създание му подхождат още няколко други живота.” (А. Рембо) „В цъфтежа е целта!” (Е. Дикинсън)

Моят вятър

                                   Във вятъра
отдавна съм влюбен -
властни ръце,
нежни и страстни прегръдки,
гордо лице - всичко видяло,
                      много живяло.
                                  Това е вятърът мой,
по детски задъхан,
своенравен,
свеж,
истински.
                                  Намерих вятъра свой -
дивен, цветист, силен, неповторим.
Той духа рядко
и съвършено -
                         влюбено,
              сладкодумно,
                                    весело,
                                                постижимо.
Стихове Стоян Радулов

Повече снимки от Стоян Радулов - във Фото-култ