Видях огромното небе, и погледа прекрасен на лишените от всичко.” (П. Елюар) „На всяко създание му подхождат още няколко други живота.” (А. Рембо) „В цъфтежа е целта!” (Е. Дикинсън)

Моята молитва. За Пастирът мой

 23 Давидов псалом
 
1
Господ е Пастир мой;
няма да остана в нужда.
2
На зелени пасбища ме успокоява;
при тихи води ме завежда.
3
Освежава душата ми;
води ме през прави пътеки заради името Си.
4
Да! И в долината на мрачната сянка, ако ходя,
няма да се уплаша от зло;
защото Ти си с мене;
Твоят жезъл и Твоята тояга – те ме утешават.
5
Приготвяш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми,
помазал си с миро главата ми; чашата ми прелива.
6
Наистина благост и милост ще ме следват
през всичките дни на живота ми;
и аз ще живея завинаги в дома Господен.

Амин!

Няма коментари:

Публикуване на коментар